Thu
Thu
Thu
Thu

Cederberg

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Clanwilliam

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Citrusdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Lamberts bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elands bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Graafwater

Thursday°C

Important numbers

Police027 482 8181/ 10111
Hospital027 482 2166
Fire027 482 1775
Municipality027 482 8000 /027 482 8016
Water027 482 8000 /082 889 8202
Electricity027 482 8000 / 082 907 9494
Traffic027 482 8000 /16
Refuse027 482 8000
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Cederberg
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Clanwilliam
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Citrusdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Lamberts bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elands bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Graafwater
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Police 027 482 8181/ 10111
Hospital 027 482 2166
Fire 027 482 1775
Municipality 027 482 8000 /027 482 8016
Water 027 482 8000 /082 889 8202
Electricity 027 482 8000 / 082 907 9494
Traffic 027 482 8000 /16
Refuse 027 482 8000
23 July 2020

2019/2020 AANVULLENDE WAARDASIEROL

KENNISGEWING: 60/2020

Kragtens die bepalings van die Munisipale Wet op Eiendomsbelasting, Wet 6 van 2004, moet die Munisipaliteit ingevolge Regulasie 78 jaarliks ‘n algemene waardasie van eiendomme uitvoer weens moontlike veranderinge in bepaalde eiendomme soos vervat in die artikels van Regulasie 78.

Alle eienaars wie kennisgewings insake aanvullende waardasies per epos ontvang, word versoek om te verseker dat hul adresbesonderhede opdateer word, ten einde te verseker dat kennisgewings in terme van die voorskrifte van die Wet, of alternatiewelik, dat u daarteen wil appelleer.

Beswaarvorms kan by die plaaslike Munisipale kantore aangevra word. Volledig voltooide vorms moet die munisipale kantore voor of op 28 Augustus 2020 bereik. Die aanvullende waardasierol is beskikbaar vir besigtiging by die biblioteke in Clanwilliam, Citrusdal, Graafwater, Lambertsbaai en Elandsbaai.
Kennisgewings met betrekking tot waardasie –aangeleenthede sal van tyd tot tyd ook in die plaaslike media asook op die munisipale webwerf by www.cederbergmun.gov.za bekend gemaak word, en belastingbetalers word derhalwe versoek om hul daarvan te vergewis.

Navrae kan gerig word aan Mnr Stanley Van Rooyen by 027 482 8000 of per epos aan stanleyv@cederbergraad.co.za.

 H SLIMMERT
MUNISIPALE BESTUURDER
 

Last published 23 July 2020