Thu
Thu
Thu
Thu

Cederberg

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Clanwilliam

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Citrusdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Lamberts bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elands bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Graafwater

Thursday°C

Important numbers

Police027 482 8181
Hospital027 482 2166
Fire027 482 1775
Municipality027 482 8000 /027 482 8016
Water027 482 8000 /082 889 8202
Electricity027 482 8000 /16 / 082 907 9494
Traffic027 482 8000 /16
Refuse027 482 8000
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Cederberg
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Clanwilliam
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Citrusdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Lamberts bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elands bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Graafwater
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Police 027 482 8181
Hospital 027 482 2166
Fire 027 482 1775
Municipality 027 482 8000 /027 482 8016
Water 027 482 8000 /082 889 8202
Electricity 027 482 8000 /16 / 082 907 9494
Traffic 027 482 8000 /16
Refuse 027 482 8000
07 December 2017

Cederberg Munisipaliteit ontvang Skoon Oudit Verslag

Dit is my voorreg as Uitvoerende Burgemeester u mee  te deel dat in die verslag van die Auditeur – Generaal soos uiteengesit in die Munisipale Finansiële Bestuurswet van Suid – Afrika, 2003 (Wet No. 56 van 2003) (MFMA) en die Wet op die Verdeling van Inkomste van Suid – Afrika, 2016 (Wet No. 3 van 2016) (DoRA ), oor die ouditering van die 2016/2017 finansiële jaar, die mening was  dat Cederberg Munisipaliteit `n Skoon – Oudit ontvang vir die boekjaar wat op 30 Junie 2017 geëindig het. 

Die Hooffokus van die jaarlikse Ouditeuring  is om `n volledige ondersoek te doen oor die munisipaliteit se finansiële state, begroting,prestasies  asook die kontantvloei en  transaksies wat plaasgevind het en om seker te maak dat daar aan alle Wetgewings voldoen was.

 Die bevinding was dat die finansiële state 100% korrek was en daar geen wesenlike verskille met die vorige jare was nie. Daar was ook geen wetlike afwykings of nie-nakomings  rakende die Voorsieningskanaalbestuur en die MFMA nie. Daar was dus geen bedrog, vervalsing, opsetlike wanbestuur in die ouditeurs verslag deurgegee nie.

Graag word ons dank oorgedra  die Raad, Senior Bestuur  en elke amptenaar vir  die jaar se harde werk, deursettings vermoeë en bydrae tot die sukses van die munisipaliteit, des te meer dit die eerste skoon oudit in Cederberg munisipaliteit se 17 jaar bestaan is!

 

Last published 07 December 2017