Thu
Thu
Thu
Thu

Cederberg

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Clanwilliam

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Citrusdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Lamberts bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elands bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Graafwater

Thursday°C

Important numbers

Police027 482 8181/ 10111
Hospital027 482 2166
Fire027 482 1775
Municipality027 482 8000 /027 482 8016
Water027 482 8000 /082 889 8202
Electricity027 482 8000 / 082 907 9494
Traffic027 482 8000 /16
Refuse027 482 8000
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Cederberg
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Clanwilliam
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Citrusdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Lamberts bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elands bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Graafwater
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Police 027 482 8181/ 10111
Hospital 027 482 2166
Fire 027 482 1775
Municipality 027 482 8000 /027 482 8016
Water 027 482 8000 /082 889 8202
Electricity 027 482 8000 / 082 907 9494
Traffic 027 482 8000 /16
Refuse 027 482 8000
01 June 2018

FINALE OPDATERING VAN BEHUISINGS WAGLYS LAMBERTSBAAI

KENNISGEWING: 10/1/2/1

Aansoekers moet asseblief die volgende oorspronklike dokumente saambring by opdatering van u Behuisingsaansoek.

 Identiteitsboekie / Kaart ( man & vrou / saamwoon maat );
 Huweliksertifikaat indien u getroud is;
 Beëdigde verklaring dat u in ’n saamwoon verhouding is;
 Finale Egskeidingsbevel met finansiële afhanklikes ( indien van toepassing );
 Geboortesertifikate / Id’s van Afhanklikes ( Kinders / Kleinkinders wat in u sorg is);
 Doodsertifikaat indien u getroude / saamwoon maat oorlede is;
 All-Pay strokie ( indien u 'n toelaag ontvang ) nie ouer as drie maande;
 Salaris strokie ( payslip ) nie ouer as drie maande;
Salaris strokie moet die volgende belangrike inligting bevat:
Werker ( aansoeker ) se besonderhede
• Volle Name en Van
• Identiteitsnommer van Aansoeker
• Posisie wat die aansoeker beklee
• Basiese Salaris moet aandui per week / twee weekliks of per maand
• Aftrekkings indien enige
Werkgewer of besigheidsnaam se besonderhede:
• Naam, Adres, en kontakbesonderhede 
 Indien werkloos, beëdigde verklaring by die plaaslike polisiestasie moet afgelê word dat u werkloos is.

Let wel: Beide man / vrou / saamwoonmaat moet teenwoordig wees by die ondertekening van die aansoekvorm by opdatering en GEEN ONVOLLEDIGE DOKUMENTE SAL AANVAAR WORD NIE.

Vir enige verdere navrae kan u die volgende persone gedurende kantore ure kontak:
Mej Aurielle Syster / Mnr Willem Kriel by [027] 432 1112 (Lambertsbaai Administrasie )

Last published 01 June 2018