Thu
Thu
Thu
Thu

Cederberg

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Clanwilliam

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Citrusdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Lamberts bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elands bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Graafwater

Thursday°C

Important numbers

Police027 482 8181/ 10111
Hospital027 482 2166
Fire027 482 1775
Municipality027 482 8000 /027 482 8016
Water027 482 8000 /082 889 8202
Electricity027 482 8000 / 082 907 9494
Traffic027 482 8000 /16
Refuse027 482 8000
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Cederberg
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Clanwilliam
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Citrusdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Lamberts bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elands bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Graafwater
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Police 027 482 8181/ 10111
Hospital 027 482 2166
Fire 027 482 1775
Municipality 027 482 8000 /027 482 8016
Water 027 482 8000 /082 889 8202
Electricity 027 482 8000 / 082 907 9494
Traffic 027 482 8000 /16
Refuse 027 482 8000
14 October 2020

JAARLIKSE HERSIENNING VAN DIE 4 DE GENERASIE GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN (GOP) (2021/2022)

KENNISGEWING: 104/2020

JAARLIKSE HERSIENNING VAN DIE4 DE GENERASIE GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN (GOP) (2021/2022)

KENNIS GESKIED HIERMEE kragtens die bepalings van artikel 29(1) van die Munisipale Stelselswet (Wet 32 van 2000) dat daar `n geleentheid gebied word gedurende 15 Oktober -16 November 2020 vir die publiek om insette te lewer asook die top 10 ontwikkelings prioriteite per wyk te herprioritiseer vir  die Jaarlikse Hersienning vir die 4de Generasie Geintegeerde Ontwikkelingsplan (GOP).

Die publiek word aangemoedig om die ontwikkelings prioriteite soos geidentifiseer te besigtig en geskrewe insae te lewering. Geskrewe insae kan ingehandig word by enige munisipale kantoor in die regsgebied of per e-pos na dmitrif@cederbergraad.co.za stuur teen nie later as 12:00 op Maandag, 16 November 2020 nie.

Persone wat nie kan lees of skryf nie en hulp met die indiening van hul insae benodig, kan gedurende kantoor-ure by enige munisipale kantoor aanmeld vir bystand in die verband.

Die top 10 ontwikkelings prioriteite van elke wyk soos geidentifiseer word aangeheg by hierdie kennisgewing.

Geliewe kennis te neem dat daar geen publieke of enige kontak vergaderings gehou gaan word deur Cederberg Munisipaliteit met hierdie rondte nie. Die rede hier volgens is weens voorkomings maatreels vir `n tweede golf van Covid-19 binne die area. Dus wil Cederberg Munisipaliteit geen amptenaar of die publiek blootstel nie.

 

 

Henry Slimmert

MUNISIPALE BESTUURDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last published 16 October 2020