Thu
Thu
Thu
Thu

Cederberg

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Clanwilliam

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Citrusdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Lamberts bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elands bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Graafwater

Thursday°C

Important numbers

Police027 482 8181/ 10111
Hospital027 482 2166
Fire027 482 1775
Municipality027 482 8000 /027 482 8016
Water027 482 8000 /082 889 8202
Electricity027 482 8000 / 082 907 9494
Traffic027 482 8000 /16
Refuse027 482 8000
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Cederberg
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Clanwilliam
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Citrusdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Lamberts bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elands bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Graafwater
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Police 027 482 8181/ 10111
Hospital 027 482 2166
Fire 027 482 1775
Municipality 027 482 8000 /027 482 8016
Water 027 482 8000 /082 889 8202
Electricity 027 482 8000 / 082 907 9494
Traffic 027 482 8000 /16
Refuse 027 482 8000
14 January 2019

Persverklaring: Vordering ten opsigte van Wupperthal Ramp

 Die vergadering was bygewoon deur verskeie kerkleiers, amptenare en raadslede van Cederberg Munisipaliteit, amptenare en raadslede van Weskus Distriksmunisipaliteit, sowel as amptenare van verskeie nasionale en provinsiale departemente.  Terugvoering op sekere belangrike aangeleenthede is as volg:

  1. Watervoorsiening in Wupperthal is herstel.  Telefoonnetwerk is herstel, Elektrisiteitsvoorsiening is herstel deur die elektriese departemente van Cederberg en Matzikama Munisipaliteite.
  2. ‘n Ooreenkoms is bereik met en  goedkeuring is verleen deur die Morawiese Kerk en ander belanghebbendes dat die strukture wat gebrand het, gesloop sal word, gebaseer op professionele evaluerings en veiligheidsrisiko’s.  Die Weskus Distriksmunisipaliteit hanteer die koördinasie ten opsigte van die sloping van die strukture.  Van die masjinerie benodig vir die sloping het reeds in Wupperthal opgedaag, maar groter laaigrawe word benodig vir hierdie doel. ‘n Evaluering van die bourommel is gedoen.  Die stene en sementmateriaal sal gemaal en hergebruik word, en ‘n terrein vir die berging van die material is reeds geïdentifiseer.  ‘n Gelisensieerde deskundige is verkry om ‘n evaluering te doen van die asbestos en ‘n kosteberaming te doen vir die veilige verwydering daarvan.  Die partye was geadviseer dat die asbestos eers verwyder moet word alvorens die sloping van die strukture kan geskied, ten einde die risiko van asbeskontaminasie te vermy.  Die kerk sal die geaffekteerde areas afbaken.
  3. Die WKOD het goedkeuring verleen dat die begin van die skool met een week uitgestel word.  Daar is ook ooreengekom dat die rooibos teebane omskep kan word in hostelle vir die leerders, onderhewig aan die nodige planne en befondsing.  Terwyl hierdie prosesse aan die gang is, kan die leerders intussen by families gehuisves word of in leë huise.  Die WKOD kan hulp verleen met die verskaffing van boeke en skooluniforms.
  4. Departement Binnelandse Sake sal almal wat hul amptelike dokumentasie in die brand verloor het, vervoer na die Vredendal kantore.  Die kostes ten opsigte van die verlangde dokumentasie sal deur die departement kwytgeskeld word.
  5. Die Department Menslike Nedersettings het ‘n plaaslike evaluering gedoen van die behuisingsnood en die noodsaaklikheid van noodbehuising.  ‘n Geskikte terrein is geïdentifiseer, en die departement sal die proses dryf.  ‘n Bekragtigde lys van geaffekteerde families sal ingedien word.
  6. Cederberg Munisipaliteit het onderneem vir die voorsiening van ‘n tent en tydelike toilette.  Die tent sal gebruik word vir die berging van die donasies.
  7. Die kontakpersoon vir skakeling met die Rampkoördineringskomitee is mnr Saul Jacobs, Bestuurder Verkeer en Rampbestuur, Cederberg Munisipaliteit.  Hy kan bereik word by 083 469 5948.
  8. Die munisipaliteit bedank alle partye, insluitend die verskeie staatsdepartemente, distriksmunisipaliteit en alle individue en organisasies wat op welke wyse ook al hul steun aan die mense van Wupperthal verleen het, Ons sal onverpoosd werk om Wupperthal se belange te bevorder en om in samewerking met die Morawiese Kerk hierdie gemeenskap te herstel tot sy glorie.  Opvolggesprekke met alle belanghebbendes vind op ‘n deurlopende basis plaas om enige kwessies sinvol aan te spreek.

 

Uitgereik deur die Munisipale Bestuurder, Cederberg Munisipaliteit

Datum: 8 Januarie 2019

Last published 14 January 2019