Thu
Thu
Thu
Thu

Cederberg

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Clanwilliam

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Citrusdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Lamberts bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elands bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Graafwater

Thursday°C

Important numbers

Police027 482 8181/ 10111
Hospital027 482 2166
Fire027 482 1775
Municipality027 482 8000 /027 482 8016
Water027 482 8000 /082 889 8202
Electricity027 482 8000 / 082 907 9494
Traffic027 482 8000 /16
Refuse027 482 8000
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Cederberg
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Clanwilliam
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Citrusdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Lamberts bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elands bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Graafwater
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Police 027 482 8181/ 10111
Hospital 027 482 2166
Fire 027 482 1775
Municipality 027 482 8000 /027 482 8016
Water 027 482 8000 /082 889 8202
Electricity 027 482 8000 / 082 907 9494
Traffic 027 482 8000 /16
Refuse 027 482 8000
22 September 2022

PUBLIEKE DEELNAME PROSES : VERHURING VAN GROND AAN ACVV SOMERKOELTE - LAMBERTSBAAI KENNISGEWING: 85/2022 Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 14 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet No. 56 van 2

KENNISGEWING: 85/2022

PUBLIEKE DEELNAME PROSES : VERHURING VAN GROND AAN ACVV SOMERKOELTE - LAMBERTSBAAI

KENNISGEWING: 85/2022

Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 14 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet No. 56 van 2003), Cederberg Munisipale Batebestuurbeleid en die “Asset Transfer Regulations” dat die Cederberg Munisipale Raad op 31 Augustus 2022 per raadsbesluit RB9.1.20/31-08-2022 in beginsel besluit het om ‘n gedeelte van erf 168 (ongereigstreerde erf 2609, Lambertsbaai) aangrensend aan die ACVV Somerkoelte beskikbaar te stel aan ACVV Somerkoelte vir die doeleindes van ‘n tuin en verfraaiing.

Besonderhede van die raadsbesluit en ‘n Engelse weergawe van hierdie kennisgewing is beskikbaar by die Bestuurder:  Administrasie by 027-482 8000.  Enige kommentaar of besware teen die voorgenome besluit kan skriftelik ingedien word om die Munisipaliteit te bereik voor 14 Oktober 2022.

Persone wat nie kan skryf nie, kan die Munisipale kantoor besoek tydens  kantoorure waar ‘n amptenaar u sal help om u kommentaar of beswaar op skrif te stel.

 

 

MUNISIPALE BESTUURDER
CEDERBERG MUNISIPALITEIT
VOORTREKKERSTRAAT 2A
PRIVAATSAK X2
CLANWILLIAM
8135

Last published 22 September 2022