Thu
Thu
Thu
Thu

Cederberg

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Clanwilliam

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Citrusdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Lamberts bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elands bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Graafwater

Thursday°C

Important numbers

Police027 482 8181/ 10111
Hospital027 482 2166
Fire027 482 1775
Municipality027 482 8000 /027 482 8016
Water027 482 8000 /082 889 8202
Electricity027 482 8000 / 082 907 9494
Traffic027 482 8000 /16
Refuse027 482 8000
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Cederberg
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Clanwilliam
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Citrusdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Lamberts bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elands bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Graafwater
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Police 027 482 8181/ 10111
Hospital 027 482 2166
Fire 027 482 1775
Municipality 027 482 8000 /027 482 8016
Water 027 482 8000 /082 889 8202
Electricity 027 482 8000 / 082 907 9494
Traffic 027 482 8000 /16
Refuse 027 482 8000
25 June 2019

UITNODIGING OM VOORSTELLE VIR VERHURING VAN GROND VIR HERWINNING

KENNISGEWING NR: 80/2019

Cederberg Munisipaliteit is begerig om grond beskikbaar te stel vir die doeleindes van herwinning van glas, papier, karton, plastiek en verpakkingsmateriaal. Herwinning is deur die munisipaliteit en gemeenskap geïdentifiseer as een van die belangrikste meganismes om plaaslike ekonomiese ontwikkeling te bevorder en terselfdertyd die omgewing te bewaar.

Herwinners word hiermee uitgenooi om aansoek te doen vir die huur van grond in Clanwilliam, Citrusdal, Lambertsbaai, Elandsbaai en Graafwater. Die aansoeker(s) moet duidelik aandui in watter dorpe hulle woonagtig is en waar die herwinningsaktiwiteite beoefen gaan word. 

Voorkeur sal verleen word aan plaaslike SMME’s en Vrouens.

SPESIFIKASIES

 Die voorstel moet die volgende inligting bevat:

  • Jare ondervinding in herwinning
  • Beskrywing en bewys van huidige operasies of herwinningsaktiwiteite, insluitend plek van operasies, toerusting, asook bewys van registrasie deur die Departement Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning
  • Beskrywing van huidige kliente en hoe hulle gediens word
  • Tipe Besigheid (bv. NPO, privaat maatskappy, BK, Co-op)
  • Besigheidsplan
  • Voorgestelde huurbedrag
  • Gaan daar enige geboue en/of strukture opgerig word
  • Infrastruktuur vereistes
  • Finansieringsmodelle – hoe gaan beoogde operasies gefinansier word

Aansoekers moet n voorlegging doen aan ‘n paneel wat deur die munisipaliteit saamgestel is.

DIE HUURTERMYN

Die voorgestelde huurtermyn is 3 jaar, met die opsie om die termyn te verleng vir ‘n verdere 3 jaar, onderhewig aan voldoening aan kriteria soos gestel deur die munisipaliteit. 

MONITERING EN EVALUERING

‘n Moniteringskomitee sal in plek gestel word om op ‘n kwartaallikse basis M&E sessies te hou met die onderskeie huurders.  Meganismes sal in plek gestel word om tydig enige probleme te identifiseer en waar van toepassing, die nodige ondersteuning te verleen.  Indien die herwinner die perseel nie tot bevrediging van die munisipaliteit benut nie, mag die munisipaliteit die perseel aan ander herwinner(s) toeken.

NAVRAE

Vir enige navrae kontak die Bestuurder: Afval en Herwinning, Mnr Jacob Klaase,

Tel: (027) 482 2581 of by epos:jacobk@cederbergraad.co.za

SLUITINGSDATUM

19 Julie 2019 om 12H00

(Aansoeke kan ingedien word by die Munisipale  kantore te Clanwilliam, Citrusdal, Lambertsbaai, Graafwater en Elandsbaai)

 

Die Uwe

Munisipale Bestuurder

Louis Volschenk                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last published 25 June 2019