Thu
Thu
Thu
Thu

Cederberg

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Clanwilliam

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Citrusdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Lamberts bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elands bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Graafwater

Thursday°C

Important numbers

Police027 482 8181
Hospital027 482 2166
Fire027 482 1775
Municipality027 482 8000 /027 482 8016
Water027 482 8000 /082 889 8202
Electricity027 482 8000 /16 / 082 907 9494
Traffic027 482 8000 /16
Refuse027 482 8000
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Cederberg
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Clanwilliam
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Citrusdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Lamberts bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elands bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Graafwater
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Police 027 482 8181
Hospital 027 482 2166
Fire 027 482 1775
Municipality 027 482 8000 /027 482 8016
Water 027 482 8000 /082 889 8202
Electricity 027 482 8000 /16 / 082 907 9494
Traffic 027 482 8000 /16
Refuse 027 482 8000
04 May 2017

VERHURING VAN MUNISIPALE GEBOU - WIELIE WALIE BEWAARSKOOL TE ELANDSBAAI

KENNISGEWING: 7/1/3/1

Kennis geskied hiermee ingevolge die Raad se beleid insake die Bestuur en Vervreemding van Bates, dat die Raad in beginsel goedkeuring verleen het vir die verhuring aan die ACVV, ‘n gedeelte van erf 334 Elandsbaai, naamlik Wielie Walie bewaarskool teen ‘n maandelikse  markverwante huur. Die transaksie is onderworpe aan sekere voorwaardes.

Enige besware en of kommentaar teen voornoemde voorstel moet skriftelik by die ondergetekende ingedien word, nie later as 18 Mei 2017. Laat besware / kommentare sal nie oorweeg word nie.

Vedere navrae kan gerig word aan Mnr Henry Slimmert by 027 482 8000 gedurende kantoor ure.

 

Last published 04 May 2017