Thu
Thu
Thu
Thu

Cederberg

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Clanwilliam

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Citrusdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Lamberts bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elands bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Graafwater

Thursday°C

Important numbers

Police027 482 8181/ 10111
Hospital027 482 2166
Fire027 482 1775
Municipality027 482 8000 /027 482 8016
Water027 482 8000 /082 889 8202
Electricity027 482 8000 / 082 907 9494
Traffic027 482 8000 /16
Refuse027 482 8000
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Cederberg
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Clanwilliam
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Citrusdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Lamberts bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elands bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Graafwater
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Police 027 482 8181/ 10111
Hospital 027 482 2166
Fire 027 482 1775
Municipality 027 482 8000 /027 482 8016
Water 027 482 8000 /082 889 8202
Electricity 027 482 8000 / 082 907 9494
Traffic 027 482 8000 /16
Refuse 027 482 8000
01 October 2018

VOORGESTELDE AANVAARDING VAN VERORDENING

KENNISGEWING NR: 133/2018 - - Reguleer en Beheer van Munisipale Grondgebruik (Herroep en vervang)

Kennisgewing geskied hiermee ingevolge Artikel 12(3)(b) van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet, 2000 (Wet Nr. 32 van 2000), dat die Munisipaliteit van Cederberg van voorneme is om die voorgestelde Munisipale Grondgebruikbeplanning Verordening (PK137/15.04.2016) te herroep en te vervang.

Volledige besonderhede aangaande die voorgestelde Munisipale Grondgebruikbeplanning Verordeninge is gedurende normale kantoor ure beskikbaar by:

▪ Alle Munisipale kantore & Biblioteke in die Cederberg area

▪ Munisipale Webtuiste onder Documents ( Proposed draft: By - Law on Municipal Land Use Planning - Comparison Version 2016 with 1AV of 2018)

Kommentaar, besware en voorleggings met betrekking tot die voorgestelde Verordeninge, indien enige, moet voor of op 25 Oktober 2018 rig word aan die Munisipale Bestuurder, Cederberg Munisipaliteit; Privaatsak X 2; CLANWILLIAM 8135.

Persone wat bystand in dié verband benodig, kan gedurende normale kantoor ure vir Mr AJ Booysen, Voortrekker straat 2A, Clanwilliam, Tel. 027 482 8600 nader vir hulp indien hul enige kommentare, besware en voorleggings met betrekking tot die aanvaarding van die voorgestelde gewysigde verordening wil indien.

Last published 01 October 2018