Thu
Thu
Thu
Thu

Cederberg

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Clanwilliam

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Citrusdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Lamberts bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elands bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Graafwater

Thursday°C

Important numbers

Police027 482 8181/ 10111
Hospital027 482 2166
Fire027 482 1775
Municipality027 482 8000 /027 482 8016
Water027 482 8000 /082 889 8202
Electricity027 482 8000 / 082 907 9494
Traffic027 482 8000 /16
Refuse027 482 8000
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Cederberg
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Clanwilliam
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Citrusdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Lamberts bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elands bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Graafwater
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Police 027 482 8181/ 10111
Hospital 027 482 2166
Fire 027 482 1775
Municipality 027 482 8000 /027 482 8016
Water 027 482 8000 /082 889 8202
Electricity 027 482 8000 / 082 907 9494
Traffic 027 482 8000 /16
Refuse 027 482 8000

News

10 July 2019

BASIC SANITATION CHARGES

Notice is hereby given that the municipality has transitioned to a new mSCOA financial system. During the transfer of data from the previous system, the basic sanitation tariff was not billed on all accounts of clients. Read more >
10 July 2019

BASIESE SANITASIE HEFFINGS

Kennis geskied hiermee dat die munisipaliteit oorgegaan het op ‘n nuwe mSCOA finansiële stelsel. Met die oorlaai van data vanaf die vorige stelsel was die basiese sanitasie tarief nie op alle kliënte se rekeninge gehef nie. Read more >
10 July 2019

Cederberg Munisipaliteit vra verskoning vir die kleur en troebelheid van water in Clanwilliam

Hiermee wil Cederberg Munisipaliteit verskoning vra vir die kleur en troebelheid van water in Clanwilliam. Read more >
08 July 2019

Clanwilliam Dam level for the week

Dam level this week: 34.22% Dam level last week: 18.97% Save water! Read more >
20 June 2019

Opgraderingswerke by Oranjeville Sportgronde te Citrusdal

Cederberg Munisipaliteit poog daarin om die sportgronde en fassiliteite op standaard te hou en dus die nodige opgraderingswerke te doen sodat die fasiliteite gebruik kan word. Read more >
19 June 2019

NOTICE: 16/1/5 -CEDERBERG WATER RESTRICTIONS

The water resources of all towns are under severe pressure. This compels the Municipality to enforce water restrictions. Read more >
06 June 2019

Cederberg Municipality is currently experiencing problems with our Citrusdal Municipal Office telephone line.

Notice is hereby given that the Cederberg Municipality is currently experiencing problems with our Citrusdal Municipal Office telephone line. Read more >
25 March 2019

Bekendstelling van Biblioteek vir die Blindes

Clanwilliam Biblioteek het die Bekendstelling van Biblioteek vir die Blindes op 20 Maart 2019 geloods by die VGK saal te Clanwilliam. Read more >
18 March 2019

BUSINESS REFUSE REMOVAL

NOTICE IN TERMS OF THE NATIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: WASTE ACT, 2008, CHAPTER 1, SECTION 2 (a) OF THE ACT PRESCRIBES: REDUCING, RE-USING, RECYCLING AND RECOVERING WASTE. TREATING AND SAFELY DISPOSING OF WASTE AS A LAST RESORT Read more >
28 February 2019

`n Eie tuiste binnekort!

Die Behuisingsprojek (Fase 1) te Lambertsbaai is goed op dreef. Daar is alreeds van die huise wat +/- 80% voltooi is. Die beoogde datum van voltooiing van Fase1 is einde Augustus 2019. Read more >
27 February 2019

NOTICE IN TERMS OF THE LOCAL GOVERNMENT: MUNICIPAL FINANCE MANAGEMENT ACT – MUNICIPAL ASSET TRANSFER REGULATION SECTION 34 (1)(3)

Notice is hereby given that the below mentioned application was received and is available for inspection at the office of the Municipal Manager, Cederberg Municipality. Read more >
28 November 2018

Mzansi Libraries Online

Mzansi Libraries Online was launched today at Citrusdal Library Read more >
09 October 2018

NOTICE IN TERMS OF THE LOCAL GOVERNMENT: MUNICIPAL FINANCE MANAGEMENT ACT – MUNICIPAL ASSET TRANSFER REGULATION SECTION 34 (1)(3)

Notice is hereby given that the below mentioned application was received and is available for inspection at the office of the Municipal Manager, Cederberg Municipality. Read more >
19 September 2018

UPDATING OF CLIENT DETAILS ON MUNICIPAL ACCOUNTS

Cederberg Municipality is currently busy with the updating of all account holders' details on our financial system. Read more >
22 June 2018

Application for registration on Database

Paragraph 14(1)(a) of the Municipal Supply Chain Management Policy states that the municipality must keep a list of accredited prospective providers of goods and services that must be used for the procurement requirements. Read more >
06 February 2018

KENNISGEWING 25 / 2018 - Suig van riool en tariewe

Hiermee u inkennis te stel dat vanaf Maandag,12 Februarie 2018 die volgende reëling geld ten opsigte van suig van riool: Read more >
02 February 2018

Saving water tips

Read more >
Last published 27 August 2015