Thu
Thu
Thu
Thu

Cederberg

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Clanwilliam

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Citrusdal

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Lamberts bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elands bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Graafwater

Thursday°C

Important numbers

Police027 482 8181
Hospital027 482 2166
Fire027 482 1775
Municipality027 482 8000 /027 482 8016
Water027 482 8000 /082 889 8202
Electricity027 482 8000 /16 / 082 907 9494
Traffic027 482 8000 /16
Refuse027 482 8000
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Cederberg
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Clanwilliam
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Citrusdal
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Lamberts bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elands bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Graafwater
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Police 027 482 8181
Hospital 027 482 2166
Fire 027 482 1775
Municipality 027 482 8000 /027 482 8016
Water 027 482 8000 /082 889 8202
Electricity 027 482 8000 /16 / 082 907 9494
Traffic 027 482 8000 /16
Refuse 027 482 8000

News

06 March 2018

Vullisverwydering in Citrusdal

Hiermee u inkennis te stel dat die vullistrok van Citrusdal buitewerking is. Die huishoudelike vullis van die dorps area in Citrusdal sal op 07 Maart 2018 gedurende die dag verwyder word. Verskoning word aangebied vir enige ongerief veroorsaak. Read more >
05 March 2018

Speaker Farmer verbly kinderharte met die "Back to School "Skoolskoen Projek

Speaker William Farmer het op Maandag, 05 Maart 2018 twee skole besoek naamlik PW de Bruin te Lambertsbaai en Engelbrecht Primer te Elandsbaai om skoolskoene aan minderbevoorregte kinders te oorhandig. Read more >
02 March 2018

WATER RESTRICTIONS: IMPLEMENTING OF DROUGHT TARIFFS:

Cederberg Municipality has been declared as a Disaster Agricultural area. The municipality rolled out water restrictions for all towns to support the Agricultural sector. Read more >
02 March 2018

WATERBEPERKINGS: INSTELLING VAN DROOGTETARIEWE

Cederberg Munisipaliteit-landbougebied is tot Ramp verklaar. Die munisipaliteit het waterbeperkings vir alle dorpe ingestel om die landbousektor te ondersteun. Read more >
02 March 2018

Kennisgewing 39/2018 - Deernishulp Subsidie

Geliewe kennis te neem dat die Deernishulp Subsidie wat toegestaan is aan geregistreerde behoeftige dienste gebruikers, op 30 Junie 2018 verval. Read more >
02 March 2018

Notice 3 9/2018 -Indigent Support Grant

Indigent Support Grant Subsidy that is granted to all needy registered municipal services consumers, expires on 30 June 2018. Read more >
01 March 2018

Weekly Dam level - 5 - 9 March 2018

Clanwilliam Dam level: 8.10 - Dam level previous week: 9.74 - Change in Clanwilliam dam level from previous week: 1.64 - Dam level last year (2017): 30.13 - Dam level are low. Please keep to the water restrictions. Every drop counts! Read more >
06 February 2018

Notice 5 / 2018 - Alienation and lease of portions of the remainder of Erf 168, Lamberts bay

It is the intention of Cederberg Municipality to alienate and lease portions of the Remainder of Erf 168 Lamberts Bay (Commonage). Read more >
06 February 2018

KENNISGEWING 25 / 2018 - Suig van riool en tariewe

Hiermee u inkennis te stel dat vanaf Maandag,12 Februarie 2018 die volgende reëling geld ten opsigte van suig van riool: Read more >
02 February 2018

Saving water tips

Read more >
31 January 2018

Waterbeperkings – Cederberg Dorpe - Vlak - 4

Net soos die res van die Wes - Kaap ervaar Cederberg Munisipaliteit ook n ernstige water tekort. Read more >
17 January 2018

NOTICE 04/2018 - REMAINDER OF ERF 357 CLANWILLIAM: RAMSKOP NATURE GARDEN

It is the intention of Cederberg Municipality to alienate a portion of Remainder of Erf 357 Clanwilliam (known as the Ramskop Nature Garden). Read more >
17 January 2018

KENNISGEWING : 04/2018 - VERVREEMDING VAN RESTANT VAN ERF 357 CLANWILLIAM: RAMSKOP NATUURTUIN

Die Cederberg Munisipaliteit is van voorneme om ‘n gedeelte van Restant van Erf 357 Clanwilliam (bekend as die Ramskop Natuurtuin) te vervreem. Read more >
18 December 2017

Laat daar lig wees vir elke huishouding in die Kompong te Lambertsbaai

Laat daar lig wees vir elke huishouding in die Kompong te Lambertsbaai Read more >
26 October 2017

Cederberg Munisipaliteit reik hand uit na persone in nood !

Cederberg Munisipaliteit reik hand uit na persone in nood ! Die Uitvoerende Burgemeester Jimmy Barnard het op 25 Oktober 2017 die amptelike oorhandiging van die drie Asla huise gedoen aan Karel Ryk, Agnes en Elliot Badi en Bettie Hendricks. Read more >
16 October 2017

New Financial System and Delays in Service Accounts

Kindly note that Cederberg Municipality is required by National Treasury to progress to a new financial system since July 1, 2017 and all clients are urged to take note of the following: Read more >
07 September 2017

Notice 124/2017-AFRIMAT READYMIX REQUEST FOR PLANT ESTABLISHMENT ON ERF 952 CLANWILLIAM

This Municipality’s letter dated, 07-09-2017, refers. Read more >
03 August 2017

Notice 108/2017 - 2017/2018 Draft IDP / PMS / Budget Process Plan & Time Schedule

Notice is hereby given that the 2017 / 2018 Draft IDP / PMS / Budget Process Plan & Time Schedule was tabled to Council on 01 August 2017 and is available for public inspection and inputs until 18 August 2017. Read more >
24 July 2017

Dienslewering is ons eerste prioriteit in Cederberg!!!

Cederberg Munisipaliteit se fokus is die verskaffing van dienste, die verbetering van infrastruktuur asook volhoubare dienslewering. Read more >
06 June 2017

Notice 81-2017 - Approved Budget IDP SDF

Kennisgewing: 81/2017 Goedgekeurde Begroting, Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) 2017/2022 en Raamtelike Ontwikkelings Raamwerk Read more >
15 June 2016

Notice 78/2016 - Supply Chain Management

Paragraph 14(1)(a) of the Municipal Supply Chain Management Policy states that the municipality must keep a list of accredited prospective providers of goods and services that must be used for the procurement requirements. Read more >
Last published 27 August 2015